Privacybeleid

Ace and Tate Holding B.V. (‘Ace & Tate’, ‘wij’, ‘onze’, ‘ons’) is de eigenaar van de website www.aceandtate.com (de ‘Website’). Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van onze klanten en Website gebruikers (‘jij’, ‘je’, ‘jouw’). Dit Privacybeleid beschrijft hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verwerken via onze Website, via onze winkels, via applicaties die door ons worden beheerd en via de diensten die op en via de bovengenoemde platformen worden aangeboden (de ‘Diensten’). Dit Privacybeleid is daarom van toepassing op jouw gebruik van onze Website, Diensten en jouw bezoek aan onze winkels.

Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden behandeld in strikte overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (de ‘AVG’).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die wij verwerken is Ace and Tate Holding B.V., gevestigd te George Westinghousestraat 2, 1097 BA, Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 56577710, met inbegrip van haar groepsmaatschappijen.

Voor vragen over ons Privacybeleid kan je contact opnemen met ons Customer Experience Team. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar (hallo@aceandtate.nl).

2. Verzamelde persoonsgegevens

2.1 Registratie of informatieverzoeken via onze Website

Wij verwerken informatie van bezoekers van onze winkels en gebruikers van onze Website, onder andere wanneer je onze Website gebruikt, een account aanmaakt om producten te kopen of gebruik te maken van onze Diensten en, wanneer je aangeeft informatie van ons te willen ontvangen (bijvoorbeeld via het inschrijven op onze nieuwsbrief) via een formulier op onze Website of per e-mail met jouw verzoek om informatie. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van: (i) toestemming (overeenkomstig artikel 6(1)(a) AVG), (ii) uitvoering van een overeenkomst (overeenkomstig artikel 6(1)(b) AVG), (iii) naleving van een wettelijke verplichting (overeenkomstig art. 6(1)(c) AVG) en (iv) gerechtvaardigd belang (overeenkomstig artikel 6(1)(f) AVG).

Via onze Website kunnen wij je vragen een of meerdere van de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 1. voor- en achternaam;

 2. adres;

 3. telefoonnummer;

 4. e-mailadres;

 5. geboortedatum;

 6. wachtwoord;

 7. medische gegevens (bijv. gegevens over het voorschrift voor oogmetingen en de medische voorgeschiedenis);

 8. betaalgegevens (zoals bankrekeningnummer/creditcardgegevens).

Je kan te allen tijde contact met ons Customer Experience Team opnemen via e-mail (hallo@aceandtate.com) om informatie aan te vragen. Als je ons zo'n e-mail stuurt, verwerken wij de persoonsgegevens en informatie die je in jouw e-mail verstrekt.

We kunnen de door jou verstrekte informatie combineren met andere informatie die we van jou hebben verwerkt, zowel online als fysiek (inclusief maar niet beperkt tot jouw aankoopgeschiedenis, jouw adres, gegevens over brilrecepten, en/of de aankoopdatum), samen met informatie die we ontvangen van openbare informatiebronnen en externe partijen (bijv. Google, Facebook of Weather.org).

Als je ons persoonsgegevens over een andere persoon verstrekt, verklaar je hierbij dat je daartoe bevoegd bent en dat je ons toestaat deze informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

2.2 Automatisch gegenereerde gegevens

Als je onze Website gebruikt, verwerken wij jouw IP-adres. Jouw IP-adres wordt opgeslagen in een tijdelijk logbestand. Wij kunnen informatie over jouw gebruik van onze Website delen met onze dochterondernemingen, aangesloten ondernemingen en partners, zoals verder beschreven in Artikel 3.2 en 3.3 van dit Privacybeleid.

Daarnaast gebruiken wij, net als veel andere websites, cookies en andere technologieën om na te gaan welke webpagina's worden bezocht en hoe vaak. Een cookie is een klein bestand dat met pagina's van een website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Een voorbeeld van cookie-gerelateerde technieken is het gebruik van zogenoemde vingerafdrukken en scripts zoals Google Analytics. Met behulp van cookies kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen of geraadpleegd, zodat je bij een volgend bezoek aan de Website kan worden herkend. Voor meer gedetailleerde informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

3. Doel van de gegevensverwerking

 1. Wij verwerken jouw persoonsgegevens zoals beschreven in Artikel 2.1 van dit Privacybeleid voor de volgende doeleindenn:

  1. om te voldoen aan onze verplichtingen om je onze Diensten en/of producten te leveren (bijvoorbeeld voor verzending en facturering), of om aan andere verzoeken te voldoen (zoals online oogtesten of contact met een van onze winkels) (op basis van uitvoering van een overeenkomst” (overeenkomstig artikel 6(1)(b) AVG));

  2. om contact met je op te nemen met betrekking tot vervolgdiensten (zoals het doorgeven van de resultaten van een online oogmeting, virtual try-on en fitting room), om jouw vragen te beantwoorden, om gevraagde informatie te verstrekken, en/of om advies te geven (op basis van uitvoering van een overeenkomst en/of toestemming (overeenkomstig art. 6(1)(a) en (b) AVG));

  3. om jouw account te beveiligen en informatie op te vragen (op basis van uitvoering van een overeenkomst en/of toestemming (overeenkomstig art. 6(1)(a) en (b) (AVG));

  4. om onze bedrijfsdoelstellingen veilig te stellen (op basis van gerechtvaardigd belang (overeenkomstig art. 6.1(f) AVG)), voor:

   • gegevensanalyse om de efficiëntie van onze Diensten te verbeteren;

   • audits om na te gaan of onze interne processen naar behoren functioneren en om te voldoen aan wettelijke of contractuele vereisten;

   • fraude- en veiligheidscontroles, zoals het opsporen en voorkomen van identiteitsfraude of cyberaanvallen;

   • de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en bijvoorbeeld om af te wegen waar in de toekomst nieuwe winkels kunnen worden geopend;

   • het aanvullen, verbeteren of wijzigen van onze Website, producten en Diensten

   • het identificeren van trends in het gebruik van de Diensten, om inzicht te krijgen in welke onderdelen van onze Diensten het meest interessant zijn voor gebruikers; en

   • het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes, zodat we onze campagnes kunnen aanpassen aan de behoeftes en interesses van onze gebruikers.

  5. Voor de analyse van persoonsgegevens (bijv. aankoopgeschiedenis, informatie over brilrecepten, land en/of stad voor verzending, taal) om gepersonaliseerde dienstaanbiedingen te verstrekken (op basis van toestemming en gerechtvaardigd belang (overeenkomstig de artikelen 6(1)(a) en (f) AVG)), om:

   • je eraan te herinneren dat je een nieuwe oogmeting nodig hebt 360 (driehonderdzestig) dagen nadat je jouw laatste oogmeting hebt gehad;

   • je beter te begrijpen, zodat we onze interacties met je kunnen personaliseren en je kunnen voorzien van informatie en/of aanbiedingen die zijn afgestemd op jouw interesses; en

   • jouw voorkeuren beter te begrijpen, zodat we via de Diensten inhoud kunnen leveren die volgens ons relevant en interessant voor jou zullen zijn.

  6. om je per e-mail onze wekelijks nieuwsbrief met aanbiedingen en informatie over soortgelijke producten en Diensten te sturen, maar alleen als je daar specifiek voor hebt gekozen. Houd er rekening mee dat je altijd bezwaar kunt maken tegen dergelijk gebruik, via de 'unsubscribe' link in onze e-mail nieuwsbrieven of door je na het inloggen via jouw account pagina na het inloggen via

   af te melden voor nieuwsbrieven (op basis van toestemming (overeenkomstig artikel 6(1)(a) AVG));

  7. om te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen, waaronder fiscale verplichtingen (op basis van het voldoen aan een wettelijke verplichting (overeenkomstig art. 6(1)(c) (AVG)); en

  8. als je reageert op een actie of prijsvraag gebruiken we de persoonsgegevens om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten (op basis van uitvoering van een overeenkomst (overeenkomstig artikel 6 (1)(b) AVG)).

3.2 In verband met marketing- en promotiemateriaal met betrekking tot onze producten en Diensten kunnen wij jouw persoonsgegevens, zoals beschreven in Artikel 2.1 van dit Privacybeleid, verstrekken aan onze dochterondernemingen en partners, met inbegrip van onze winkels in jouw regio. Er kan dus door onze lokale winkels contact met je worden opgenomen met dergelijk marketing- en promotiemateriaal. Als je je liever afmeldt voor dergelijke communicatie, kun je dat doen door gebruik te maken van de link in de nieuwsbrief of kunt je contact opnemen met onze Customer Experience Team door een e-mail te sturen naar (hallo@aceandtate.nl).

3.3 Wij zullen alleen persoongegevens ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van jouw bestelling of de door jou gekozen diensten. Deze derden verwerken de persoonsgegevens volgens onze instructies en het gebruik ervan gebeurt onder onze verantwoordelijkheid. De ter beschikking gestelde gegevens worden opgeslagen en met deze derden worden indien nodig ook gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten. Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan andere derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

3.4 Wij gebruiken de automatisch gegenereerde gegevens, zoals beschreven in Artikel 2.2 van dit Privacybeleid, en jouw bedrijfsgegevens en persoonsgegevens, zoals beschreven in Artikel 2.1 van dit Privacybeleid, om geaggregeerde analyses uit te voeren voor intern onderzoek en statistische en strategische doeleinden. Deze geaggregeerde informatie identificeert jou of jouw bedrijf niet. Wij gebruiken de geaggregeerde informatie om onze Website, Diensten en producten te optimaliseren en om meer te weten te komen over het gebruik van onze Website en producten, zodat wij deze kunnen verbeteren.

4. Gebruik door minderjarigen

De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de 16 jaar. Als je jonger dan 16 jaar bent, kunt je geen gebruik maken van de Diensten en moet je je onthouden van het verstrekken van persoonsgegevens. Als jouw kind onverwacht persoongegevens aan ons heeft verstrekt en je wilt dat de betreffende persoonsgegevens verwijderd worden, neem dan contact met ons Customer Experience Team op door een e-mail te sturen naar (hallo@aceandtate.nl). Zie hiervoor ook Artikel 8 van dit Privacybeleid.

5. Bewaring van gegevens

5.1 Wij zullen de persoonsgegevens blijven verwerken voor een periode van twee (2) jaar na jouw laatste bestelling, of voor zolang als wettelijk vereist of noodzakelijk en toegestaan is voor het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verkregen. Onmiddellijk na deze periodes zullen wij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren.

5.2 De volgende (niet-limitatieve) lijst van criteria wordt gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen (i) de duur van onze lopende relatie met je en de Diensten die wij aanbieden;(ii) onze eventuele onderworpenheid aan enige wettelijke verplichting(en); en (iii) andere wettelijke vereisten (zoals toepasselijke verjaringstermijn(en), rechtszaken of interne of externe onderzoeken).

5.3 Niettegenstaande Artikel 5.1 van dit Privacybeleid kunnen wij de persoonsgegevens voor een langere periode verwerken (i) als je ons vraagt om de persoonsgegevens nog eens twee (2) jaar te bewaren; of (ii) om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen (hetgeen bijvoorbeeld vereist wordt door de belastingwetgeving); of (iii) om aan te tonen dat de toepasselijke wettelijke verplichtingen (voortvloeiende uit bijvoorbeeld de AVG of marketingwetgeving) worden nageleefd.

5.4 Indien je verzoekt om verwijdering van jouw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via het proces zoals beschreven in Artikel 8 van dit Privacybeleid, zullen al jouw persoonsgegevens die via onze Website wordent verwerkt, worden verwijderd, zoals ook vereist is door de toepasselijke wetgeving. Dit geldt niet als wij uit hoofde van de wet, voor de voltooiing van de transactie waarvoor de gegevens werden verwerkt, of voor intern gebruik, verplicht zijn om dergelijke gegevens te bewaren.

6. Gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens die wij verwerken worden vertrouwelijk behandeld. Derhalve zullen wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang of tegen enige andere verwerking van dergelijke persoonsgegevens, voor zover bovenstaand toevallig of onwettig plaatsvindt. Deze maatregelen garanderen een passend veiligheidsniveau gelet op de aard van de gegevens en de risico's die de verwerking van de gegevens met zich meebrengen. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van Security Socket Layer encrypties tijdens jouw bestelproces en wanneer je een account aanmaakt op onze Website.

7. Het delen van de persoonsgegevens

7.1 Onverminderd hetgeen is genoemd in de Artikelen 3, 7.1 en 7.32 van dit Privacybeleid geven wij geen persoonlijke informatie of persoonsgegevens door aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de toepasselijke wetgeving of in opdracht van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

7.2 Wij wijzen je er echter op dat wij jouw persoonsgegevens en de informatie kunnen doorgeven aan onze winkels, zoals uiteengezet in Artikel 3.2 van dit Privacybeleid.

7.3 Wij kunnen andere gegevensverwerkende bedrijven in dienst nemen om persoonsgegevens uitsluitend namens ons te verwerken. Dergelijke gegevensverwerkende bedrijven hebben alleen het recht om de gegevens te verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van hun diensten en activiteiten en in overeenstemming met onze uitdrukkelijke schriftelijke instructies. De verwerker garandeert dat hij passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de eisen van dit Privacybeleid en de AVG. Ook waarborgt de verwerker de bescherming van de rechten van alle betrokkenen. De verwerking van persoonsgegevens door een verwerker wordt altijd geregeld door een schriftelijke overeenkomst inzake gegevensverwerking tussen ons en de verwerker. Voor bijkomende informatie over deze gegevensverwerkende bedrijven kan je contact met ons opnemen volgens het proces zoals beschreven in Artikel 8 van dit Privacybeleid.

8. Uw rechten

8.1 Je hebt het recht om op verzoek een bevestiging van ons te krijgen of wij jouw persoonsgegevens al dan niet verwerken. De persoonsgegevens die je bij de registratie van een account bij ons opgeeft, kun je te allen tijde zelf inzien en wijzigen via jouw account op de Website. Je hebt ook het recht om onze Customer Experience Team een verzoek te sturen om dergelijke informatie te ontvangen. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar (hallo@aceandtate.nl). Verder heb je het recht om onze Customer Experience Team een verzoek te sturen om jouw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, door te geven, te corrigeren, te wissen of jouw toestemming volledig in te trekken. Wij zullen jouw verzoek in overeenstemming met de AVG behandelen. Ook zullen wij je zonder onnodige vertraging een antwoord sturen, ten minste binnen één (1) maand na ontvangst van jouw schriftelijke verzoek.

8.2 Je hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Bij een dergelijk bezwaar zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij aantonen dat: 1) wij dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking hebben, die jouw belangen, rechten en vrijheden overstijgen; of 2) verwerking noodzakelijk is om een juridische claim(s) vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Wij zullen je zonder onnodige vertraging een antwoord op je bezwaar sturen, ten minste binnen één (1) maand na ontvangst van jouw schriftelijk verzoek.

8.3 Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking of over jouw eerdere verzoeken, kun je contact opnemen met onze Customer Experience Team op hallo@aceandtate.nl. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten).

8.4 Indien je nog vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met onze Customer Experience Team op hallo@aceandtate.nl.

9. Grensoverschrijdende Overdracht

9.1 Omdat Ace & Tate een internationale onderneming is die wereldwijd opereert, kunnen jouw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij faciliteiten of dienstverleners hebben. Door gebruik te maken van onze Diensten of door ons toestemming te geven (indien vereist door de wet), ga je er hierbij mee akkoord dat jouw gegevens kunnen worden overgedragen aan andere landen dan het land waar je woont. In andere landen kunnen andere wetten op het gebied van gegevensbescherming van toepassing zijn dan in jouw eigen land. Er zijn passende contractuele en andere maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen wanneer deze worden verzonden naar onze dochterondernemingen of naar derden in andere landen.

9.2 Sommige landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden door de Europese Commissie erkend als landen waar een passend niveau van gegevensbescherming geldt volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier). Voor overdrachten van de EER naar landen die naar het oordeel van de Europese Commissie onvoldoende bescherming bieden, hebben wij ervoor gezorgd dat er adequate maatregelen zijn genomen, onder andere door ervoor te zorgen dat de ontvanger gebonden is aan de EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, de EU-US Privacy Shield-certificering, of een door de EU goedgekeurde gedragscode of certificering ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Je kan een kopie van deze maatregelen ontvangen door contact op te nemen met onze Customer Experience Team door een e-mail te sturen naar hallo@aceandtate.nl, zoals uitgelegd in Artikel 8 'Jouw rechten' van dit Privacybeleid.

10. Websites van derden

Onze Website kan hyperlinks bevatten die leiden naar externe websites die door derden worden onderhouden. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van deze websites en voor de manier waarop deze websites met jouw gegevens omgaan. Zorg ervoor dat je het toepasselijke Privacybeleid van de websites die je bezoekt leest.

11. Herzieningen van dit Privacybeleid

Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid van tijd tot tijd kan worden herzien. Elk herziening van het Privacybeleid zal worden gepubliceerd op onze Website, waar de meest actuele versie te allen tijde beschikbaar is. Wij raden je aan onze Website en het Privacybeleid regelmatig te controleren. Als we een verandering in dit Privacybeleid aanbrengen die jouw privacy rechten zou aantasten, zullen we ofwel jouw toestemming voor de verandering vragen, ofwel ons eerdere Privacybeleid blijven naleven als het om informatie gaat die we hebben verwerkt toen dit eerdere Privacybeleid van kracht was. De laatste herziening vond plaats in augustus 2023.

Amsterdam, Nederland, augustus 2023

Meld je aan voor onze nieuwsbrief voor de laatste Ace & Tate updates.