Ace & Tate Website Voorwaarden (Augustus 2018)

 1. Algemeen

  Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Deze Website Voorwaarden leggen de voorwaarden voor het gebruik van onze website www.aceandtate.com uit. Lees deze Website Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Toegang tot, of het gebruik van onze website betekent dat u automatisch akkoord gaat met deze Website Voorwaarden en dat u zich aan deze Website Voorwaarden zult houden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u het gebruik van onze website te staken.

  Wij kunnen onze website en deze Website Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wanneer u onze website bezoekt, dient u de laatste versie van de Website Voorwaarden en het Privacybeleid te controleren.

  Deze website wordt aangeboden door Ace & Tate Holding B.V. en Ace & Tate E-com B.V., George Westinghousestraat 2, 21097 BA Amsterdam, Nederland ("Ace & Tate"), ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 56577710.

 2. Website informatie en aansprakelijkheid

  Alle informatie die op of in verband met de website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De gebruiker is en blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op de website.

  De informatie wordt niet beschouwd als medisch advies of anderszins en mag niet worden gebruikt voor enige diagnose of keuze voor een behandeling. Raadpleeg altijd een arts of specialist voor medische problemen.

  Hoewel wij grote zorg besteden aan het onderhoud van onze website, kunnen wij niet garanderen dat de website en de inhoud ervan accuraat, volledig en actueel is, noch dat de website beschikbaar, ononderbroken, foutloos of vrij van virussen of bugs is.

  Voor zover onze website informatie van derden of links naar andere websites bevat, is Ace & Tate niet verantwoordelijk voor dergelijke informatie of links (of de beschikbaarheid daarvan). Ace & Tate oefent geen controle uit over deze websites van derden en is niet gelieerd aan een dergelijke partij. Uw bezoek aan websites van derden is op eigen risico en is onderworpen aan de wettelijke voorwaarden en het eventuele privacy-/cookiebeleid van de betreffende site. U begrijpt ook dat Ace & Tate de websites van derden niet goedkeurt en er geen toezicht op houdt. Ace & Tate draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de websites van derden.

  Ace & Tate is niet aansprakelijk voor enige schade die u zou kunnen oplopen als gevolg van het gebruik van de website, het niet beschikbaar zijn van de website, of elektronische communicatie met Ace & Tate, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Ace & Tate.

  Deze website is bedoeld voor gebruik binnen de EU (inclusief het Verenigd Koninkrijk). Als u deze website buiten Nederland bezoekt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

  Eventuele prijzen, kortingen of promoties die op de website worden aangeboden, zijn alleen geldig voor klanten in de EU, inclusief het Verenigd Koninkrijk. Er kunnen specifieke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op promoties.

 3. Intellectuele eigendomsrechten

  Tenzij anders vermeld, bezitten Ace & Tate, en/of haar licentiegevers, alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de daarop verstrekte inhoud (waaronder tekst, ontwerp, lay-out, afbeeldingen en video's), alsmede alle producten, handelsmerken en handelsnamen van Ace & Tate en/of haar licentiegevers.

  U mag de website en de daarop verstrekte informatie gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik (zoals het printen en opslaan voor latere raadpleging). Elk ander gebruik van de website, (zoals het kopiëren, herdistribueren, opslaan van de inhoud of een deel daarvan naar een andere website, framing, hyper- of deeplinking naar een andere website) is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 4. Various

  Wij verwerken informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat te vinden is op Privacybeleid. Verder verwijzen we naar onze Cookieverklaring, die u kunt vinden op Cookiebeleid.

  Indien een of meerdere bepaling(en) van deze Website Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is/zijn, zal/zullen deze(n) worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) en blijven de rest van deze Website Voorwaarden van kracht.

  Het nalaten om een of meerdere bepalingen van deze Website Voorwaarden te handhaven is geen verklaring van afstand van enig recht van Ace & Tate. Afstand van een recht moet altijd expliciet en schriftelijk worden gedaan.

  Op deze Website Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, zonder rekening te houden met conflictregels onder Nederlands internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met uw gebruik van de website en/of de Website Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. Indien u het geschil wilt voorleggen aan een andere bevoegde Nederlandse rechter, dient u Ace & Tate daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen één (1) maand nadat Ace & Tate u heeft geïnformeerd dat zij een beroep wil doen op dit artikel, bij gebreke waarvan de bevoegde rechter van Amsterdam bij uitsluiting bevoegd is.

Meest recente update: 1 August 2018

Meld je aan voor onze nieuwsbrief voor de laatste Ace & Tate updates.

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.