Algemene Voorwaarden Ace and Tate E-com B.V. (January 2024)

Download onze algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Ace & Tate biedt producten (zoals onder andere handgemaakte brillen, zonnebrillen, lenzen op sterkte, contactlenzen, oogverzorgingsproducten en cadeaukaarten) en diensten aan, hierna samen te noemen de ' Producten'. 

 2. Deze algemene voorwaarden (inclusief alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen en eventuele andere bijzondere voorwaarden die door ons schriftelijk zijn bevestigd, tezamen de 'AV') zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ace and Tate E-com B.V., alle aan haar gelieerde ondernemingen (tezamen ‘Ace & Tate’ of ‘wij’) en eventuele overeenkomsten tussen Ace & Tate en jou, hetzij online via de website www.aceandtate.com (of enige andere website die wij exploiteren (tezamen de ‘Website’), in winkels of via andere (online) verkoopkanalen). 

 3. Lees deze AV zorgvuldig door voordat je een bestelling plaatst voor Producten op de Website. Door een bestelling te plaatsen voor, of gebruik te maken van onze Producten, ga je automatisch akkoord met en ben je gebonden aan deze AV. Als je vragen hebt, neem dan contact op met onze Customer Service voordat je een bestelling plaatst. Druk de AV af en/of bewaar ze (digitaal) ter referentie. Als je niet akkoord gaat met de AV, verzoeken wij je het gebruik van de Producten en/of Website te staken. 

2. Bestellingen

 1. Indien je bestelling betrekking heeft op een aankoop is het volgende van toepassing. Zodra wij de betaalautorisatie voor je bestelling hebben bevestigd en jouw bestelling schriftelijk (per e-mail) hebben bevestigd, komt er een overeenkomst tussen jou en ons tot stand. Als je binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling geen bevestiging hebt ontvangen, neem dan contact op met onze Customer Service.

 2. Indien de Producten niet meer beschikbaar zijn, al dan niet nadat de bestelling is bevestigd, zullen wij dit aan je laten weten. Je kan ervoor kiezen om een ander Product te bestellen via onze Website of de bestelling te annuleren. Eventueel gedane betalingen zullen bij annulering worden gerestitueerd (zie ook Paragraaf ‘3. Prijzen en Betalingen’ van deze AV). 

 3. Door een bestelling te plaatsen, bevestig je dat:

  1. de door jou verstrekte gegevens volledig en correct zijn;

  2. je 16 jaar of ouder bent, wettelijk bevoegd bent om een bestelling te plaatsen en niet blind of slechtziend geregistreerd staat;

  3. je beschikt over een schriftelijk brilrecept voor jouw bril en/of contactlenzen dat in de laatste 24 (vierentwintig) maanden (of 12 (twaalf) maanden als je 70 jaar of ouder bent) door een gekwalificeerd persoon aan jou is verstrekt

  4. je alle instructies van jouw optometrist en Ace & Tate zult opvolgen; en

  5. je op verzoek de gegevens verstrekt over jouw huidige brilrecept (met inbegrip van eventuele aantekeningen over het brilrecept).

 4. Je bent verantwoordelijk voor het brilrecept als je een Product bestelt op basis van een door een derde partij verstrekt brilrecept. Eventuele kosten/schade als gevolg van een onjuist brilrecept van een derde partij of van het onjuist verstrekken van de gegevens van het brilrecept aan Ace & Tate zijn voor jouw eigen rekening. In een dergelijk geval wordt de aankoopprijs van het Product niet gerestitueerd.

 5. Als je een trial pack contactlenzen bestelt, is het volgende van toepassing:

  1. Na het plaatsen van je bestelling voor een trial pack contactlenzen ontvang je een giftcode van EUR 8,- voor de sferische contactlenzen en EUR 10,- voor de torische contactlenzen ("Code")

  2. De Code krijg je toegestuurd in de bevestigingsmail van je bestelling

  3. De Code wordt eenmalig verstrekt, alleen bij je eerste bestelling voor een trial pack contactlenzen

  4. Je ontvangt geen Code voor opvolgende bestellingen voor een trial pack contactlenzen

  5. Bij elke bestelling gaan wij na of je al eerder een Code ontvangen hebt. Wij hebben het recht de Code ongeldig te verklaren indien wij misbruik opmerken

  6. De Code kan online en in de winkel worden ingewisseld

  7. Codes zijn geldig voor één (1) jaar na uitgifte

 6. Indien u een oogtest boekt in een van onze winkels in het Verenigd Koninkrijk, geldt het volgende:

  1. De prijs voor een oogtest bedraagt GBP 15,- per oogtest;

  2. Indien u direct na uw oogtest een van onze Producten met een minimale waarde van GBP 15,- koopt, worden er geen kosten voor de oogtest in rekening gebracht;

  3. Als u niet direct na uw oogtest een van onze Producten koopt, ontvangt u per e-mail een inwisselbare kortingscode van GBP 15,- ("Code");

  4. De Code wordt eenmaal per oogtest verstrekt; en

  5. De Code kan online en in de winkel worden ingewisseld op elke aankoop van Ace & Tate Producten met een minimale bestelwaarde van GBP 15,-.

3. Prijzen en Betalingen

 1. Alle prijzen op de Website zijn in EUR / SEK / USD / CHF / GBP / DKK en inclusief 21% BTW.

 2. De betaling geschiedt bij het plaatsen van jouw bestelling. Alle creditcard- en debet kaarthouders zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Indien de kaartuitgever de betaling weigert, kan Ace & Tate jouw bestelling weigeren.

 3. Wij bieden gratis levering en/of retournering op aankopen boven EUR 36, in de landen zoals genoemd op deze pagina.

 4. Indien je een betaling aan Ace & Tate te laat verricht, ben je vanaf de in de eerste aanmaning vermelde vervaldatum wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast kan Ace & Tate redelijke kosten in rekening brengen die gemaakt zijn om (te proberen) betaling van je te verkrijgen.

4. Bundel Aanbieding

 1. Bij de bundel aanbieding is een korting van 40% van toepassing op alle monturen, behalve het duurste montuur, indien de bestelling van de klant voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. aankoop van minimaal twee (2) monturen;

  2. in één (1) enkele bestelling die bedoeld zijn voor eigen gebruik van de klant;

  3. met identieke glazen op sterkte en/of zonnebrillen zonder sterkte;

  4. en onderhevig aan dezelfde fulfilment methode; (samen de ''Bundel Aanbieding'')

 2. De korting van de Bundel Aanbieding wordt toegepast op alle monturen in de bestelling, behalve het duurste montuur (dat wordt bepaald door de prijs van het montuur inclusief de glazen).

 3. Het kortingspercentage van de Bundel Aanbieding is vastgesteld op 40% en kan naar eigen goeddunken van Ace & Tate worden gewijzigd.

 4. De Bundel Aanbieding is beschikbaar voor zowel online als in-store aankopen.

 5. De Bundel Aanbieding is niet overdraagbaar, heeft geen geldwaarde en kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

 6. De Bundel Aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere lopende promoties en kortingen, tenzij expliciet aangegeven door Ace & Tate.

 7. De Bundel Aanbieding is niet van toepassing op de aankoop van aanvullende diensten (zoals Same Day Service), accessoires, sportartikelen, kindermonturen, bestellingen van alleen glazen en monturen, cadeaubonnen en/of clip-ons.

 8. In het geval van een ruilen of retourneren behoudt de klant alleen recht op de Bundel Aanbieding als de bestelling na het ruilen of retourneren nog steeds voldoet aan de vereisten zoals genoemd onder artikel 1 hierboven.

 9. In geval van ruilen of retourneren van één (1) of meer producten die zijn gekocht onder een Bundel Aanbieding, krijgt de klant het bedrag terug dat is betaald voor het betreffende product onder de Bundel Aanbieding, na verrekening met de nieuwe totale kosten voor alle producten onder de Bundel Aanbieding na het ruilen of retourneren.

 10. De Bundel Aanbieding is vanaf 28 augustus 2023 van toepassing op alle bestellingen die voldoen aan de vereisten zoals vermeld in artikel 1 hierboven.

 11. De Bundel Aanbieding is afhankelijk van beschikbaarheid en Ace & Tate behoudt zich het recht voor om de Bundel Aanbieding op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

 12. In geval van (vermoedelijk) misbruik of fraude behoudt Ace & Tate zich het recht voor om deelname aan de Bundel Aanbieding te weigeren.

Voor vragen of opmerkingen over de bundelaanbieding kunnen klanten contact opnemen met de klantenservice van Ace & Tate.

5. Archive

 1. In het Archief van Ace & Tate zijn geselecteerde zonnebrillen en brillen verkrijgbaar tegen een gereduceerde prijs van EUR 49,- (beperkte tijd: 2 mei 2024 tot 30 juni 2024).

 2. Let op: alleen specifieke zonnebrillen en brillen die vermeld staan in de Archiefselectie komen in aanmerking voor de Archiefprijs.

 3. De Archive prijs is exclusief eventuele extra kosten, zoals verzendkosten of brilrecepten en/of upgrades. Let op: online en in het Amsterdamse Archive worden alleen reguliere zonnebrillen zonder voorschrift aangeboden. In ons Berlijnse Archive bieden we in de winkel voorschriftupgrades aan.

 4. Eventuele extra kortingen (bundelkorting, Unidays, vrienden- en familiekorting, enz.) zijn niet van toepassing op Archive producten.

 5. De beschikbaarheid van zonnebrillen tegen de Archive prijs is afhankelijk van de voorraad per winkel.

 6. Archive van Ace & Tate is verkrijgbaar in specifieke winkels en online op aceandtate.com.

 7. Je kunt je bestelling annuleren en de producten die zijn besteld uit het Archive binnen veertien (14) dagen na levering retourneren, ongeacht de reden. Als je een product wilt retourneren, moet het in de originele verpakking zitten en met alle bijbehorende materialen inbegrepen. Bovendien moet het product in zijn originele staat zijn, voor zover redelijkerwijs mogelijk. Je kunt je bestelling retourneren in de dichtstbijzijnde Ace & Tate-winkel, of gebruik maken van het retourlabel dat bij je bestelling zat, of genereer een retourlabel in je Ace & Tate-account, of neem contact met ons op om een retourformulier te verkrijgen en de producten per post te retourneren (zoals onze instructies binnen veertien (14) dagen na je annulering).

 8. Ace & Tate behoudt zich het recht voor om deze Archive voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te annuleren.

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Ace & Tate blijft eigenaar van de Producten totdat je volledig aan de betalingsverplichting hebt voldaan. Na levering, maar voordat de betaling volledig is voldaan, ben je verantwoordelijk voor het veilig en onbeschadigd houden van de Producten. 

 2. Indien je de betaling niet tijdig en/of niet volledig hebt verricht, kan Ace & Tate te allen tijde de Producten terugvorderen en ophalen, waaraan je alle medewerking zal moeten verlenen.

 3. Indien Ace & Tate de Producten op grond van dit artikel terugvordert, wordt de overeenkomst ontbonden. Het recht van Ace & Tate om schade en rente te vorderen wordt door deze ontbinding niet beperkt.

 4. Indien je de Producten vóór de levering hebt betaald, houdt Ace & Tate de Producten voor je tot aan de levering.

7. Levering en defecten

 1. De plaats van levering wordt geacht het verzendings- of leveringsadres te zijn dat je bij jouw bestelling opgeeft. De Producten worden geacht te zijn geleverd wanneer zij door of namens jou op het afleveradres worden aanvaard. Als je de Producten na twee (2) pogingen tot levering niet in ontvangst neemt, nemen wij contact met je op voor verdere instructies en kunnen wij opslagkosten en eventuele verdere leveringskosten in rekening brengen. Indien wij ondanks onze redelijke inspanningen niet in staat zijn om contact met je op te nemen, de levering opnieuw te regelen of afhaling te regelen, kan Ace & Tate de overeenkomst beëindigen.

 2. Producten die je afhaalt in een Ace & Tate winkel worden geacht te zijn geleverd op het moment dat je ze ophaalt in de betreffende winkel.

 3. Wij streven ernaar om de Producten binnen 8 (acht) tot 10 (tien) werkdagen na aanvaarding van de bestelling te leveren volgens Artikel 3.2. van deze AV. Levertijden zijn schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd.

 4. Wij zijn wettelijk verplicht om de Producten conform de overeenkomst te leveren. Je dient de Producten zo spoedig mogelijk na levering op gebreken te controleren en ons bij voorkeur binnen zeven (7) dagen op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan de Producten, zodat wij, indien nodig, een vordering kunnen instellen tegen de vervoerder. Je dient ons in ieder geval binnen dertig (30) dagen na levering op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan de Producten. Defecte Producten kunnen worden geretourneerd zoals beschreven in Paragraaf ‘6. Annulerings- en Retourbeleid’ van deze AV.

8. Annulerings- en Retourbeleid

 1. Je kunt jouw bestelling vóór de levering schriftelijk annuleren door een e-mail te sturen naar

  . Eventueel reeds door jou gedane betalingen worden gerestitueerd zoals hieronder beschreven.

 2. Je kunt de bestelde Producten ook binnen zestig (60) dagen na levering retourneren, ongeacht de reden. Gedurende deze periode dien je zorgvuldig omgaan met het Product, de verpakking en bijbehorende materialen. Je zult het Product alleen uitpakken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het Product wilt behouden. Voor contactlenzen geldt dat alleen producten die ongeopend zijn en waarvan de verzegeling niet is aangetast kunnen worden geretourneerd.

 3. Indien je een Product wilt retourneren, dient dit in de originele verpakking en met alle bijbehorende materialen te gebeuren. Tevens dient het Product in de originele staat te zijn, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Je kunt een Product retourneren in de dichtstbijzijnde Ace & Tate winkel of het retouretiket gebruiken dat bij jouw bestelling is geleverd. Je kunt ook een retouretiket genereren in jouw Ace & Tate account of contact met ons opnemen om een retourformulier aan te vragen en de Producten binnen veertien (14) dagen na jouw annulering (volgens onze instructies) per post te retourneren of terug te brengen naar een Ace & Tate winkel.

 4. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor producten die je per ongeluk of verkeerd aan ons retourneert. Deze producten worden niet opgeslagen en/of naar je geretourneerd.

 5. Na ontvangst van de annulering van de bestelling, zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de annulering, de aankoopprijs en de initiële leveringskosten (indien van toepassing) restitueren.

 6. Betalingen voor de Same Day Service kunnen niet worden gerestitueerd.  

9. Garantie en Aansprakelijkheid

 1. Wij geven twee (2) jaar garantie op alle Producten, vanaf het moment van levering. 

 2. Indien de Producten een defect hebben binnen de garantieperiode, dien je dit defect aan Ace & Tate te melden binnen een redelijke termijn nadat je van het defect op de hoogte bent gekomen (en bij voorkeur binnen twee (2) maanden). Alleen na deze melding heb je recht op vervanging. 

 3. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien de schade is veroorzaakt:

  1. door opzet of nalatigheid;

  2. door oneigenlijk gebruik of onzorgvuldig onderhoud;

  3. door normale slijtage;

  4. door het niet of onjuist opvolgen van de instructies met betrekking tot het Product; of

  5. door een ander dan Ace & Tate reparaties of wijzigingen aan het Product te laten uitvoeren.

 4. De aansprakelijkheid van Ace & Tate onder deze AV en de overeenkomst is beperkt tot de in deze Paragraaf ‘7. Garantie en Aansprakelijkheid’ genoemde verplichtingen en productaansprakelijkheid. Iedere andere aansprakelijkheid van Ace & Tate is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ace & Tate.

 5. Mocht Ace & Tate ondanks het voorgaande toch aansprakelijk worden gesteld, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot EUR 10.000 (tienduizend euro) per gebeurtenis, met een maximum van EUR 25.000 (vijfentwintigduizend euro) per jaar.

10. Geen garanties

 1. Alle informatie die op de Website, of in verband met de Website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De gebruiker is en blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op de Website. 

 2. De informatie wordt niet beschouwd als medisch advies of anderszins en mag niet worden gebruikt voor een diagnose of om een keuze voor een behandeling te maken. Raadpleeg altijd een arts of specialist voor medische problemen. Hoewel wij grote zorg besteden aan het onderhoud van onze Website, kunnen wij niet garanderen dat de Website en de inhoud ervan accuraat, volledig en actueel is, noch dat de Website beschikbaar, ononderbroken, foutloos of vrij van virussen en/of bugs is. Voor zover onze Website enige informatie van derde partijen of links naar andere websites bevat, is Ace & Tate niet verantwoordelijk voor dergelijke informatie of links (of de beschikbaarheid daarvan).

 3. Wij hebben de intentie om de Producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven op de Website. Wij kunnen echter niet garanderen dat dat de afbeeldingen van de Producten een accurate weergave van de daadwerkelijke Producten zijn, onder andere vanwege de technische verschillen in monitoren of beeldschermen die jij en andere gebruikers gebruiken. Alle specificaties, tekeningen en gegevens over gewicht, afmetingen en prestaties zijn slechts benaderingen.

11. Cadeaukaarten 

(i) Ace & Tate-cadeaukaarten kunnen alleen worden gebruikt voor Ace & Tate- Producten, zijn niet-restitueerbaar en kunnen niet worden gebruikt om een ​​andere Ace & Tate-cadeaukaart te kopen. Cadeaukaarten kunnen niet worden gecombineerd met andere coupons, actiecodes en kortingen.

(ii) Alle aankopen kunnen van de cadeaukaart worden afgetrokken totdat het saldo nul is. Na aankoop kun je het saldo van je cadeaukaart checken hier.

(iii) Alle cadeaukaarten die zijn gekocht vanaf 9 november 2022 kunnen alleen worden ingewisseld in landen die dezelfde valuta hebben als het land waarin de cadeaukaart is gekocht.

(iv) Voor cadeaukaarten die vanaf 9 november 2022 zijn gekocht, geldt een vervaltermijn volgens de lokale regelgeving. De cadeaukaarten verlopen:

a. EU-landen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk: 2 jaar na de uitgiftedatum;

b. Duitsland: 3 jaar na het jaar van uitgifte; en

c. Ierland: 5 jaar na de uitgiftedatum.

12. Account, persoonsgegevens en privacy 

 1. Bij het plaatsen van een bestelling voor onze Producten kan het noodzakelijk zijn dat je een account moet aanmaken bij Ace & Tate. Om een account te kunnen openen moet je bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en het correcte gebruik van jouw wachtwoord voor jouw account bij Ace & Tate. Ook dien je dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. Als je vermoedt dat jouw account wordt misbruikt, neem dan onmiddellijk contact op met de Customer Service.

 2. Ace & Tate zal jouw gegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid. Lees ons Privacybeleid aandachtig door. Door een bestelling te plaatsen of gebruik te maken van onze diensten, heb je ingestemd met het opslaan en verwerken van jouw gegevens en bevestig je dat de door jou verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

13. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Tenzij anders vermeld, bezit Ace & Tate alle intellectuele eigendomsrechten op de Website, de inhoud ervan (inclusief tekst, ontwerp, lay-out, afbeeldingen en video's), de Producten, handelsmerken en handelsnamen van Ace & Tate. 

 2. Je mag de Website en de daarop verstrekte informatie gebruiken voor jouw eigen persoonlijk gebruik (waaronder begrepen het afdrukken en (digitaal) opslaan voor latere raadpleging). Elk ander gebruik (zoals het kopiëren, her-distribueren of opslaan van de inhoud of een deel daarvan naar een andere website, framing, hyper- of deeplinking naar een andere website) is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

14. Overmacht

 1. Behoudens het hierna bepaalde, is Ace & Tate niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming (door Ace & Tate of door een door Ace & Tate ingeschakelde derde) als gevolg van overmacht. Onder overmacht (force majeure) wordt verstaan elke omstandigheid buiten de controle van Ace & Tate, zoals onder andere en niet limitatief, stakingen, uitsluitingen of industriële geschillen of verstoringen, burgerlijke verstoringen, handelingen van derden, oorlogen, rellen, blokkades, blikseminslag, brand, storm, vlammen, explosies, pandemieën, het niet kunnen verkrijgen of behouden van de noodzakelijke toestemmingen of vergunningen, en de naleving van enig(e) wetsbepaling, overheidsmaatregel, voorschrift of richtlijn, ongeacht of deze later als ongeldig wordt beschouwd.

 2. In het geval van overmacht zal Ace & Tate je zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte brengen. Zowel Ace & Tate als jij kunnen de overeenkomst ontbinden indien de situatie van overmacht langer dan eenentwintig (21) dagen aanhoudt. Ace & Tate zal alle gedane betalingen restitueren. 

15. Beëindiging

 1. Zowel Ace & Tate als jij kan de overeenkomst beëindigen (waaronder o.a. ontbinden) indien: 

  1. de wederpartij surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd; of

  2. surseance van betaling dan wel faillissement aan de wederpartij is verleend; of

  3. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op je van toepassing is; of

  4. de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en deze tekortkoming niet binnen veertien (14) dagen nadat hij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld, heeft hersteld.

16. Diversen

 1. Ace & Tate kan deze AV te allen tijde wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling ga je ermee akkoord dat de laatste versie van deze AV van toepassing zijn op jouw bestelling.  

 2. Elke afwijking van de voorwaarden van de overeenkomst (inclusief deze AV) moet schriftelijk worden gedaan en door beide partijen worden ondertekend.

 3. Verwijzingen naar de term 'schriftelijk' omvat ook e-mail, tenzij anders vermeld.

 4. Indien een of meerdere onderdelen van deze AV ongeldig of niet afdwingbaar zijn, wordt dit onderdeel/deze onderdelen vervangen door geldige bepalingen en blijven de overige AV van kracht. 

 5. Het niet afdwingen van enig artikel van deze AV is geen verklaring van afstand van enig recht van Ace & Tate. Een verklaring van afstand moet altijd expliciet en schriftelijk worden gedaan.

 6. Eventuele (algemene) voorwaarden van jou en/of een derde worden uitdrukkelijk afgewezen en zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Ace & Tate en jou.

 7. Je mag jouw rechten of verplichtingen onder deze AV niet overdragen aan een ander persoon zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke wij je niet op onredelijke gronden zullen onthouden. Indien Ace & Tate haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze AV wenst over te dragen aan een derde partij – waarvoor je bij voorbaat jouw toestemming verleent – zal een dergelijke overdracht geen invloed hebben op jouw rechten onder deze AV.

 8. Als je contact met ons wilt opnemen, kun je dat doen via de Customer Service op

  of +32 (0)3 303 70 37. We zijn beschikbaar per telefoon van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur (CET).

17. Jurisdictie

 1. Op deze AV, alle overeenkomsten die tussen Ace & Tate en jou worden gesloten en alle geschillen die daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing. De conflictregels van het Nederlands internationaal privaatrecht worden hierbij niet in acht genomen. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Verdrag van Wenen van 11 april 1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Indien je gevestigd bent in de EU (inclusief het Verenigd Koninkrijk), is de rechtbank van Amsterdam (Nederland) exclusief bevoegd inzake alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze AV en onze overeenkomst(en). Indien een consument het geschil wil voorleggen aan een andere bevoegde Nederlandse rechter, zal deze consument Ace & Tate hiervan schriftelijk op de hoogte stellen binnen één (1) maand nadat Ace & Tate de consument heeft geïnformeerd dat zij een beroep wil doen op dit artikel, bij gebreke waarvan de bevoegde rechter van Amsterdam bij uitsluiting bevoegd zal zijn.

 3. Indien je buiten de EU gevestigd bent, zullen alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de AV of alle overeenkomsten die tussen Ace & Tate en jou worden gesloten, definitief worden beslist door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het arbitragetribunaal bestaat uit één arbiter. De plaats van arbitrage is Amsterdam. De in het arbitraal geding te gebruiken taal is het Engels. Het geschil, de controverse of de claim zal worden beslecht naar Nederlands recht. Samenvoeging van de arbitrageprocedure met andere in Nederland aanhangige arbitrale procedures, zoals bepaald in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is uitgesloten. Deze clausule beperkt niet het recht van Ace & Tate om een procedure tegen je te starten in enig ander rechtsgebied, noch belet het Ace & Tate om een voorlopige voorziening in kort geding aan te vragen bij de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

Ace & Tate George Westinghousestraat 2 1097 BA Amsterdam hallo@aceandtate.be +31(0)20-2050738 Kamer van Koophandel nummer: 67494625

Meld je aan voor onze nieuwsbrief voor de laatste Ace & Tate updates.